KAN IK GELIJK WELK ARTIKEL BESTELLEN ?


- Wij verzorgen de uitvoering en verzending van uw bestelling , dit binnen de Europese Unie en geselecteerde landen , die kandidaat zijn voor het Schengengebied.

- Vanwege afzonderlijke wettelijke voorschriften, in de onderlinge landen binnen de Europese Unie, dient desbetreffende klant , de wettelijke voorschriften met betrekking tot aankoop van sommige artikelen ,lokaal te informeren naar legaliteit.

- Ongeacht waar u zich bevindt , u bent verantwoordelijk voor het naleven  van de lokale wetgeving in dat land.

 

 

Ps. Zorg ervoor dat het artikel niet onderhevig is aan wettelijke beperkingen , in het land waar wij dienen te verzenden.

============================================================================================

 We take care of the execution and shipment of your order , whitin the European Union and selected countries that are candidates for Shengen Area.

Due to separate legal requirements in the mutual countries within the European Union , the relevant customer must inquire locally about the legality of the legal requirements , regarding the purchase of some items .

Regardless of where you are located, you are responsible for complying with local laws in that country.

- Make sure that the item is not subject to any legal restrictions in the country , where we are to ship.